Fondacija nema prioritete. Profili se otvaraju za sve korisnike koji zavovolje uslove i saglasni su sa pravilnikom Fondacije. Nakon toga donatori mogu da biraju kojoj osobi žele da pomognu.
Cijena jedne poslate poruke je 1 eura. Ministarstvo finansija je ovaj broj oslobodilo plaćanja PDV-a.
Ne, račun i podbroj se otvara i za druga, ali isključivo rijetka oboljenja.
Da, Fondacija pomaže u prikupljanju sredstava isključivo za osobe mlađe od 21 godinu.
Ne, Fondacija podržava isključivo one slučajeve koji iz nekog razloga nijesu podržani od strane Fonda za zdravstvo.
Ne može, plaćaju se isključivo fakture koje su poslate od strane ustanove koja vrši liječenje dijeteta.
Da. Ukoliko donirate SMS-om dovoljno je da posaljete 1 na 14543, a ukoliko vršite uplatu, da to učinite na žiro račun 520-14624-47 ili devizni račun 520042000000849635. U tim slučajevima donirate na Opšti račun kojeg takođe možete pratiti na portalu, a sa kojeg se na kraju mjeseca sva prikupljena sredstva raspoređuju ravnomjerno.
U tim slučajevima vaša poruka će se svakako tarifirati i ići će na Opšti račun sa koga će na kraju mjeseca svim aktivnim korisnicima biti raspoređena podjednako.
Nažalost, doniranje putem SMS mogu vršiti samo korisnici Crnogorskog Telekoma, Telenora i mtel-a.
Nisu, Prikazana sredstva za uplate na račun se nalaze na računu fondacije.Uplate putem SMS-a će biti uplaćene na račun 50 dana nakon obračunskog perioda koji se vrši na kraju tekućeg mjeseca kada je SMS donacija izvršena.
Nije, operateri uplaćuju isključivo ona sredstva koja su uspjeli da naplatile od korisnika. Taj iznos je uvijek manji od ukupno pristiglog broja poruka.
Operateri ne mogu naplatiti sredstva kada poruke pošalje korisnik koji ima neki od paketa u kojem se jednostavno ne tarifira slanje poruka ka kratkim kodovima. Takođe poruke se ne mogu naplatiti kada korisnik ne plati račun.
Ne, svi korisnici fondacije koji žele imati otvoren SMS podbroj, moraju zbog transparentnosti imati i otvoren račun kod Fondacije.
U tom slučaju preostala sredstva se raspoređuju svim ostalim aktivnim korisnicima podjednako.
Da, pravilnik i korisnički zahtjev možete preuzeti na stranici ”Kako postati korisnik?”.
Korisnici mtel mreže svakako mogu slati poruke, ali ne mogu ih uživo pratiti na portalu. Kada korisnik mtel mreže pošalje poruku, ukupna sredstva se neće uvećavati na portalu jer Fondacija nema trenutnu informaciju o pristiglim porukama kod ovog operatera. Fondacija od mtel-a dobija specifikaciju pristiglih poruka na kraju mjeseca, i tada broj pristiglih poruka dodaje na ukupno prikupljenu sumu, što korisnici svakako mogu da vide i provjere na profilu korisnika.
Nije. Roditelji moraju prvo potpisati ugovor sa Fondacijom nakon čega Fondacija upoznaje javnost sa vrstom oboljenja i količinom sredstava koje je potrebno prikupiti.
Ne, funkcionisanje fondacije se ne finansira od donacija i fondacija ne uzima procenat od doniranih sredstava. Sredstva za operativno funkcionisanje (troškovi kancelarije, komisije, telefonski troškovi, internet, plate administratora, tehničko održavanje...) Fondacija obezbjeđuje od društveno odgovornih firmi koje podržavaju rad Fondacije kroz usluge ili finansijsku pomoć, kao i kroz učešće na konkursima.
@
Pošalji email:
Pon-Pet(08-16h):